Wyposażenie dodatkowe

Króćce elastyczne okrągłe typu KEO-8-125 przeznaczone są do połączeń wentylatorów z kanałami wentylacyjnymi.

Ułatwiają montaż oraz redukują drgania wentylatora, które mogłyby przenosić się z wentylatora na instalację wentylacyjną.
Temperatura czynnika obojętnego przetłaczanego przez wentylator z zainstalowanym króćcem elastycznym w wykonaniu standardowym nie może przekraczać 353 K (80°C) a zawartość pyłu nie większa niż 0,3 g/m3.
Dla innych warunków pracy należy zamawiać króćce elastyczne w wykonaniach specjalnych.